www.projektdunajec.czorsztyn.pl   http://projekty-mojepasjemojezycie.jimdo.com/   www.pore.nowotarski.pl   wesoły przedszkolak

       SP       gim                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

2018-11-18     Klaudyny, Romana, Tomasza     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    

Świadomi artyści


 20 grudnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Maniowach podsumowano Gminny Konkurs Plastyczny pt. Stop przemocy w rodzinie. Na początek głos zabrała pani Beata Lutomska z Instytutu Szkoleń i Rozwoju Osobistego i podkreśliła ważność problemu, a przede wszystkim potrzebę reagowania na przejawy agresji i przemocy.

  Po zaprezentowaniu plakatu propagandowego, który jest pokłosiem prac uczniowskich, pan Rafał Jandura, zastępca wójta, wręczył nagrody. Laureatami zostali:

Aleksandra Ślęzak – klasa IV

 

 

 

Oliwia Regiec – klasa VI

Karolina Cichoń – klasa VI

Adrian Dragosz – klasa VII

Oliwia Grywalska – klasa II b (gimnazjum)

Patrycja Kowalczyk – klasa III (gimnazjum)

   Prace naszych kolegów i koleżanek możemy podziwiać na plakatach, które zostaną rozwieszone na terenie całej gminy.

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska