www.projektdunajec.czorsztyn.pl   http://projekty-mojepasjemojezycie.jimdo.com/   www.pore.nowotarski.pl   wesoły przedszkolak

       SP       gim                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

2019-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    
Strona główna -> Doradztwo zawodowe

 DORADZTWO ZAWODOWE

   Doradztwo zawodowe prowadzone jest w naszym gimnazjum przez pedagoga szkolnego.

W procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w plan wychowawczy szkoły. Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację. Dlatego też zadaniem doradcy zawodowego w gimnazjum jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i odpowiedniego profilu klasy.

   Charakter doradztwa zawodowego sprowadza się do tego, że w pełni jest respektowana i doceniana autonomia i indywidualność jednostki. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia.

Na zajęciach z orientacji i doradztwa zawodowego będziemy:

 

 1. Poznawać siebie – swoje mocne i słabe strony, swoje zdolności, zainteresowania, skłonności i predyspozycje edukacyjno – zawodowe.
 2. Rozwijać postawę aktywną.
 3. Przygotowywać się do efektywnej autoprezentacji.
 4. Planować karierę edukacyjno zawodową.
 5. Przygotowywać się do właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.
 6. Zapoznawać się z procedurą rekrutacyjną i wymaganiami do szkół ponadgimnazjalnych.
 7. Poznawać charakterystykę interesujących szkół ponadgimnazjalnych.
 8. Zapoznawać się ze światem zawodów.
 9. Zapoznawać się z wymaganiami i przeciwwskazaniami do danej pracy zawodowej.
 10. Uczyć się radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, takimi jak: egzaminy, nowe środowisko szkolne.

 

 

Zawody na rynku pracy:

 - Człowiek - Człowiek 

 - Człowiek – Przyroda

 - Człowiek – Technika

 - Człowiek – Sztuka

 - Człowiek - Dane i symbole

 

Przydatne strony 

www.kuratorium.krakow.pl

 www.psz.praca.gov.pl

 www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php

 www.doradca.praca.gov.pl

 www.oke.krakow.pl

 www.wsip.pl/dodatki/jak_pomoc_uczniom_w_wyborze_zawodu

 www.koweziu.edu.pl

 

   Poniższe materiały są pomocą dla Ciebie Gimnazjalisto w poznaniu siebie oraz w właściwym realizowaniu drogi edukacyjnej.

 5 Najlepszych Metod Notowania - Zwiększ efektywność swoich notatek poznając nowe metody i wyciągając z nich to co najlepsze!

Moje mocne strony

 

Kwestionariusz orientacji życiowych* 

 

PORTFOLIO

 

Test „Zainteresowania i skłonności”

 

Schemat prawidłowo przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej 

 

Rozmowa kwalifikacyjna powinna być chociaż częściowo ustrukturalizowana, tzn. część pytań jest standardowych - zadawanych każdemu kandydatowi, a część wynika bezpośrednio z przebiegu samej rozmowy czy też z tego, jak dużo informacji o kandydacie już posiadamy, chociażby z aplikacji.

Należy podkreślić, że rozmowa kwalifikacyjna jest zazwyczaj jednym z kluczowych elementów procesu selekcji. Wnosi niezwykle dużo do obrazu kandydata, ale jest też najbardziej obciążona subiektywizmem (zarówno ze strony osoby przeprowadzającej wywiad, jak i wypowiedzi kandydata).
Dlatego też tak ważne jest, aby spotkanie było dobrze przygotowane i profesjonalnie poprowadzone.

Modelowy przebieg rozmowy kwalifikacyjnej powinien wyglądać następująco:

A. WPROWADZENIE
- powitanie kandydata,
- przedstawienie się,
- opisanie kandydatowi rozmowy,
- rozpoczęcie rozmowy.

B. PRZEDSTAWIENIE OFERTY
- krótkie przedstawienie firmy,
- krótka informacja o stanowisku,
- warunki zatrudnienia.

C. WERYFIKACJA INFORMACJI ZAWARTYCH W CV I LIŚCIE MOTYWACYJNYM
- opisanie przez kandydata życiorysu własnymi słowami,
- wyjaśnienie nieścisłości.

D. ZBIERANIE NOWYCH INFORMACJI O KANDYDACIE
- motywy ubiegania się o stanowisko,
- doświadczenie zawodowe,


ZAMKNIĘCIE ROZMOWY

Przebieg rozmowy kwalifikacyjnej

I. PRZYGOTOWANIE DO ROZMOWY

Podstawą przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej powinno być zdobycie jak największej ilości informacji o firmie, w której chcesz pracować. Powinieneś wiedzieć, jaki produkt firma wytwarza/sprzedaje, jaka jest jej historia, kto jest prezesem/właścicielem firmy, gdzie posiada przedstawicielstwa, jakie odnosi sukcesy, jak się reklamuje, kto stanowi konkurencję. Informacje te możesz zdobyć z materiałów reklamowych firmy - np. w jej siedzibie, z katalogów branżowych, prasy fachowej, sklepów. Musisz być przygotowany na zadanie Ci pytań o wszystko, co zawarłeś w swoim CV. Dotyczy to nawet rzeczy tak z pozoru błahych, jak Twoje zainteresowania. Jeżeli piszesz o teatrze, to powinieneś umieć wymienić i krótko zrecenzować kilka ostatnich spektakli, które widziałeś. Bez względu na Twój styl ubierania się, na rozmowę kwalifikacyjną powinieneś udać się ubrany w strój jak najbardziej oficjalny. Dotyczy to nawet sytuacji, w której wiesz, że kultura organizacyjna danej firmy nie wymaga takiego stroju. Na to, aby się do niej dostosować, będzie czas po zatrudnieniu.

II. ROZPOCZĘCIE ROZMOWY

Na wstępie spotkania (a jeszcze lepiej przed nim - w momencie umawiania się) masz prawo poznać i/lub zaproponować jego ramy czasowe. Unikniesz dzięki temu nerwowego spoglądania na zegarek ze strony osoby prowadzącej rozmowę, a zarazem zyskasz szansę na właściwe zaprezentowanie się - bez późniejszego żalu, że nie zdążyłeś powiedzieć o sobie wielu ważnych rzeczy.
Poproś następnie o przedstawienie Ci ofert firmy i zakresu obowiązków na danym stanowisku. Być może dana rozmowa przestanie być na tym etapie konieczna. Jeżeli bowiem dowiesz się, że nie potrafisz sprostać wymogom firmy lub nie jest ona w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom, to zabieranie czasu sobie i osobie rekrutującej traci sens. Na tym etapie rozmowy masz także prawo poznać kompetencje decyzyjne osoby przeprowadzającej rozmowę, dowiedzieć się, czy jest ona pracownikiem działu personalnego, czy Twoim ewentualnym szefem.

III. PYTANIA WPROWADZAJĄCE

Pytania te zwykle rozpoczynają rozmowę kwalifikacyjną. Są to pytania z reguły otwarte (co, dlatego, w jaki sposób), mające na celu zapoznanie się z Twoimi informacjami na temat przyszłego pracodawcy oraz opinii na temat obowiązków dotyczących stanowiska. Osoba rekrutująca sprawdza także w tym momencie Twoją motywację do pracy w tej firmie. Odpowiedzi na te pytania mają to szczególne znaczenie, że na ich podstawie rodzi się pierwsze wrażenie, które jest niezwykle silne u rekrutującego i może wpłynąć na oceną Twojej osoby.
Przykładowe pytania:
Co Pan wie o naszej firmie?
Jak ocenia Pan swój ewentualny przyszły zakres obowiązków?
Czy uważa Pan, że spełnia wszystkie stawiane przez nas wymogi?
Jak wyobraża Pan sobie pracę w naszej firmie?
Czy nasza firma jest jedyną, do której się Pan zgłosił?
Co jest dla Pana najważniejsze w miejscu pracy?

IV. PYTANIA DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA

Pytania o wykształcenie padają w zależności od czasu, jaki upłynął od ukończenia przez Ciebie szkoły lub szkolenia. Im ten czas jest krótszy, tym bardziej możesz być pewien, że temat ten zostanie poruszony. Zasada odpowiadania na te pytania jest prosta: pod żadnym pozorem nie należy krytykować swoich wykładowców. Jeżeli bowiem byli oni niekompetentni, to najprawdopodobniej Twoja wiedza przekazana Ci przez nich pozostawia wiele do życzenia.
Przykładowe pytania:
Co sądzi Pan o swojej Uczelni?
Jakie przedmioty najbardziej Pana interesowały?
Jakie oceny miał Pan z tych przedmiotów?
Czego konkretnie - przykładowo - nauczył się Pan na zajęciach z danego przedmiotu?
Jaką przeciętną ocen Pan uzyskał?
Co pozwala Panu sądzić, że Pańskie wykształcenie jest najlepsze do pracy na tym stanowisku?

V. PYTANIA O DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Generalnie odpowiedzi na te pytania mają przekonać słuchacza, że Twoje doświadczenie zawodowe pomoże Ci w nowej pracy oraz, że jesteś wartościowym pracownikiem. Oczywiście wartość pracownika dla poszczególnych pracodawców może być względna. Dla jednych wartościowy pracownik to osoba o dużym potencjale kreatywności, dla innych ktoś dokładny i systematyczny, dla jeszcze innych - posiadający kontakty handlowe. Co jest ważne dla Twojego potencjalnego pracodawcy, powinieneś dowiedzieć się przed rozmową lub zorientować się podczas prezentacji stanowiska na początku rozmowy. Podczas odpowiadania na pytania o poprzednie miejsca zatrudnienia, pod żadnym pozorem nie krytykuj swojego poprzedniego szefa. Może to bowiem rodzić obawy, że nie potrafisz podporządkować się woli przełożonych w ogóle, a to przecież oni będą decydować o Twoim zatrudnieniu. Staraj się generalnie przedstawiać swoje poprzednie miejsca pracy w pozytywnym świetle - to robi lepsze wrażanie niż nadmierne krytykanctwo. Pragnienie zmiany pracy staraj się także przedstawiać w formie pozytywnej - mów o tym, że pociągają Cię nowe wyzwania, ciekawszy zakres obowiązków, nowy szczebel w karierze, słynniejsza i stabilniejsza firma, plany własnego rozwoju itp.

Materialne, finansowe motywy zmiany pracy mogą stanowić jedynie dodatek do powyższych przyczyn - same w sobie rodzą poczucie, że łatwo będzie Cię można kupić do kolejnej firmy.
Przez cały ten etap rozmowy nie pomiń żadnego swojego sukcesu. Niepowodzenia zaś przedstawiaj jako sytuacje, w których nie mogłeś postąpić inaczej, ale które w zamian czegoś Cię nauczyły. Nie daj się zwieść zbyt familiarną atmosferą rozmowy i nie zacznij opowiadać o swoich ewidentnych przywarach lub błędach i innych sprawach, o których nie planowałeś mówić. Nie masz żadnej gwarancji, że osoba, z którą rozmawiasz, nie przekaże dalej informacji, które podałeś "poza konkursem", tylko dla jej wiadomości. Nie wolno Ci także mówić o niczym, na co nie możesz podać konkretnego przykładu ze swojego życia. Na pytania o oczekiwania finansowe, podaj kwotę maksymalnie konkretną, wynikającą zarówno z Twoich potrzeb, jak i opartą na znajomości wynagrodzeń funkcjonujących na rynku pracy i w miarę możliwości w danej firmie. Jeżeli masz jeszcze jakieś oczekiwania pozafinansowe - telefon komórkowy, samochód, ubezpieczenie itp.- nie zapomnij o tym wspomnieć. Dzięki temu unikniesz późniejszych rozczarowań.
Przykładowe pytania:
Co może Pan powiedzieć o swojej dotychczasowej pracy?
W jaki sposób otrzymał Pan tę pracę?
Jaki był Pana zakres obowiązków i odpowiedzialności?
Dlaczego chce Pan tę pracę zmienić?
Co ocenia Pan jednoznacznie dobrze w swojej pracy?
Co chciałby Pan w tej pracy zmienić?
Co sądzi Pan o swoim ostatnim szefie?
W jaki sposób był Pan oceniany i motywowany?
Czy posiadał Pan podwładnych?
W jaki sposób motywował Pan ich do efektywnej pracy?
Jakie jest Pana największe osiągnięcie zawodowe?
Jaka była Pana największa porażka?
Jakie są Pana mocne i słabe strony jako pracownika?
Czy swoją drogę rozwoju zawodowego uważa Pan z sukces?
Co będzie Pan robił za 3-5-10 lat?
Jakie są Pana oczekiwania finansowe w związku ze zmianą pracy?

 

Najbardziej popularne zawody w 2013 roku 

       analityk systemów sieciowych – wiadomo, internet się rozwija, technologia idzie do przodu, potrzeba specjalistów, by utrzymywać i rozwijać system. To zawód na lata.

       asystent lekarza – rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się osobami starszymi. Warto zacząć specjalizację od asystowania.

       technik zajmujący się dokumentacją medyczną i zarządzaniem informacjami o zdrowiu – informacje o pacjentach, dane ubezpieczeniowe, dokumentacja medyczna, digitalizacja danych – do takiej pracy potrzebni będą wyszkoleni ludzie.

       pielęgniarka domowa – jak wyżej. Wzrasta zapotrzebowanie na pomoc medyczną do osób starszych, które nie muszą przebywać w szpitalach.

       menadżer w agencji reklamowej – to wciąż rozwijający się rynek, w którym pojawiają się nowe specjalizacje.

       inżynier – nie słabnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy mają doświadczenie i wiedzę w segmencie budownictwa, elektroniki, inżynierii naukowej. To ciągle zawód przyszłości.

       trener fitness – kult pięknego ciała rządzi. Wszyscy chcemy być młodzi i szczupli, zatem trenerzy sportowi nadal poszukiwani.

       dentysta – ta gałąź medycyny ciągle się rozwija, uwalniając nas od grozy próchnicy i wizji „trzecich zębów”.


  Rankingi szkół ponadgimnazjalnych publikowane w prasie

 

Gazeta Krakowska

I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu znalazło się najwyżej - na 24. miejscu w Małopolsce - w prestiżowym Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2013 miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita. Miejsce niżej - 25. - przypadło I Liceum Ogólnokształcącemu im. Oswalda Balzera w Zakopanem.

Kolejne miejsca zajęły: 37. - I Liceum Ogólnokształcące im. E. Romera w Rabce-Zdroju, 38. - II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera w Rabce-Zdroju, 42. - II Liceum Ogólnokształcące w Nowym Targu, 61. - Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem, 90. - Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, a 100. - Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Lipnicy Wielkiej.

W rankingu ogólnopolskim "Goszczyński" był 352., a "Balzer" na 380. Pozostałe licea sklasyfikowano poniżej 500. "Goszczyński", jak wynika z rankingu, spadł o prawie 80 miejsc. W rankingu 2012 był 270, w rok wcześniej - 277. Spadł też "Balzer" - z 328 w ub.r. W 2011 był 350.

Twórcy rankingu brali pod uwagę: sukcesy w olimpiadach 30%, maturę - przedmioty obowiązkowe 25%, maturę - przedmioty dodatkowe 40% oraz opinię akademicką 5%.

Perspektywy

Tym razem to Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego i Technikum Ekonomiczne Zespołu Szkół Hotelarsko-Ekonomicznych uznane zostały za najlepsze szkoły na Podhalu w najnowszym rankingu portal Perspektywy i dziennika "Rzeczpospolita". O ile dla Goszczyński obecność w czołówce to norma od kilku lat, o tyle dla Technikum Ekonomicznego to przeskok o kilkanaście pozycji.

Kolejny już ranking ponadgimnazjalnych szkół to przede wszystkim dobra okazja dla gimnazjalistów, by wybrać najlepszą dla siebie szkołę. Przy ocenie liceów kapituła brała pod uwagę sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. Jeśli chodzi zaś o technika to tutaj dodatkowo brano pod uwagę oceny z przedmiotów zawodowych.

Kapituła oceniała szkoły w całym kraju. Zdecydowanie więcej było liceów niż techników. W tej pierwszej kategorii w naszym województwie wygrało V LO z Krakowa, które zdobyło 89,08 punktów. Najlepsza szkoła z Podhala w rankingu wojewódzkim zaś to I LO im. Seweryna Goszczyńskiego z Nowego Targu. Szkoła ta uplasowała się na 24. miejscu zdobywając 41,57 punktów. Tuż za nią - na 25. miejscu jest LO im. Oswalda Balzera z Zakopanego. Popularny ogólniak ze Słonecznej zdobył 40,97 punktów.

- Chociaż nie jesteśmy w pierwszej dziesiątce ani dwudziestce w naszym województwie, i tak uważam to za wieli sukces. Jesteśmy w końcu najlepszą szkołą w Zakopanem i drugą najlepszą na Podhalu - mówi Marek Donatowicz, dyrektor szkoły. - Ja na takie małe miasto jak Zakopane to wynik bardzo zadowalający.

Jako trzecie z Podhala w rankingu znalazło się LO im. E.Romera z Rabki-Zdroju. Zajęło ono 37. lokatę w Małopolsce zdobywając 38,27 punktów.

Zdecydowanie lepiej w rankingu poszło podhalańskim technikom.

Rewelacyjne czwarte miejsce w rankingu wojewódzkim zajęło Technikum Ekonomiczne przy Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem. Szkoła zdobyła 61,53 punktów, gdy tymczasem najlepsze w naszym województwie Technikum Łączności z Krakowa uzyskało 91,68.

- To dla nas najlepszy wynik w historii - cieszy się Stanisław Stachoń, dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem. - Ponadto to najlepsza lokata ze wszystkich szkół podhalańskich. To pokazuje, że wysiłki naszych nauczycieli i uczniów dają efekty. Widać to choćby po popularności dwóch klas w tym technikum - technika informatyki i technika ekonomisty.

Stachoń dodaje, że dla nich jest to o tyle satysfakcjonujący ranking, że w ciągu ostatniego roku pozycja ich technikum podskoczyła aż o 40 pozycji (w rankingu ogólnopolskim) i o 10 pozycji w rankingu wojewódzkim. - To dla nas ogromna zmiana na plus - cieszy się dyrektor.

Drugie z podhalańskich techników, które najwyżej uplasowało się w wojewódzkim rankingu, to Technikum dla Młodzieży w Zespole Szkół w Rabce-Zdroju. Placówka ta w sumie zdobyła 55,11 punktów i zajęła 16. miejsce. Na kolejnych miejscach uplasowały się Technikum w ZS im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej (19), Technikum Handlowe w ZS Hotelarsko--Turystycznych z Zakopanego (21) i inne.

 

Odkryj  w sobie talent  - Talent Game – Tajemnice Areopolis

W ostatnich tygodniach przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej zachęcamy do gry Talent Game stanowiącej skuteczny i bardzo przyjemny sposób na sprawdzenie siebie, czyli poznanie swoich zdolności czy też zainteresowań. Talent Game – Tajemnice Aeropolis to gra, która pozwala na zbadanie predyspozycji zawodowych. Jej celem jest pomoc w dokonaniu właściwego wyboru zawodu i obraniu odpowiedniego kierunku rozwoju.

Po przejściu gry uczeń otrzymuje raport – wyniki uzyskane w grze ułatwią samopoznanie i zainspirują do podjęcia działań w danym kierunku. Mogą również posłużyć jako wstępny materiał diagnostyczny – w raporcie znajdują się informacje o trzech kluczowych kompetencjach ucznia, z którymi radzi sobie najlepiej.

Po wprowadzeniu swoich wyników do systemu uczeń otrzyma automatycznie wygenerowane odpowiednie dla niego kierunki studiów. Dowie się tu również, z których przedmiotów powinien zdawać maturę, czyli jaki profil klasy powinien wybrać w szkole ponadgimnazjalnej.

Grę można pobrać ze strony: www.gieldagimnazjalna.pl

 

Artysta czy rzemieślnik?

Uczniowie klasy III wraz z opiekunami: panią A. Stokłosą – Chmiel oraz panią J. Workowską uczestniczyli w ramach realizacji Planu Doradztwa Zawodowego w wyjeździe do zakładów pracy w Zakopanem. Rozpoczęli od warsztatów i poznawania Zespołu Szkół Plastycznych im. Kenara. Praca w glinie, szkicowanie i rysowanie – to konkretne działanie, których efekty możemy zobaczyć na fotografiach, natomiast uczniowie zobaczyli także warsztat snycerski i lutniczy. Po wizycie w szkole uczniowie zapoznali się z wytwórczością pana Króla, który prowadzi zakład stolarski, produkując meble ozdobione elementami podhalańskimi. Na koniec w studiu promocji i reklamy F – art uczestnicy dowiedzieli się o realiach rynku reklamy w Zakopanem i okolicach, zobaczyli wytwory firmy oraz otrzymali foldery.

 

 

KARIERA ZNACZY DROGA . ZBUDUJ JĄ z NAMI - WARTO PRZECZYTAĆ

 

Katalog zawodów

 

 

Przetestujmy się…

  Uczniowie klasy III w dniu 2 czerwca 2015 odbyli spotkanie z licencjonowanym doradcą zawodowym – pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Targu. Dwugodzinne spotkanie w znacznej mierze dotyczyło właściwego rozpoznawania predyspozycji i talentów zawodowych.

 Wybór drogi edukacyjnej i zawodowej powinien być podyktowany osobistymi możliwościami, dlatego też koledzy z klasy III zapoznali się z różnego typu testami i interpretacją ich wyników.

 

 

Kim zostaniesz w przyszłości?

Koncepcja rozwoju kariery zawodowej Donalda E. Supera

Ważnych informacji i wskazówek w temacie kształtowania kariery zawodowej dostarcza koncepcja Supera (Super, 1972, 1984; Super, Bohn, 1971). Donald E. Super jest autorem wielu psychologicznych książek z zakresu doradztwa i rozwoju zawodowego. Koncepcję tą opracował na bazie licznych analiz, wywiadów i prac naukowych, z których głównymi wzorami byli Ginzberg, Ginzburg, Axelrada i Henry (Ginzberg, 1984).

W wyniku licznych badań, prowadzonych głównie metodą strukturalizowanego wywiadu, autorzy uzyskali informacje pozwalające im na opisanie trzech głównych okresów, przez jakie przechodzi każdy człowiek, ustalając swoje preferencje zawodowe. Każdy okres można natomiast podzielić na dodatkowe stadia.

Podział ten obejmuje następujące stadia rozwoju człowieka:

 • dzieciństwo,
 • dorastanie,
 • wczesna dorosłość,
 • dojrzałość,
 • starość.

W ramach tych stadiów można zaobserwować również pięć faz rozwoju zawodowego. Nazwy każdej fazy określa zarazem typowe dla niej zadanie rozwojowe.

 Fazy rozwojowe i wpływ na predyspozycje zawodowe

1. Faza wzrostu (stadium dzieciństwa)

Jest to pierwszy okres rozwoju człowieka, od narodzin do 14. roku życia. Wtedy jednostka nabywa podstawowych cech charakteru, uczy się przysposobienia do życia. Rozwój następuje poprzez identyfikowanie się z osobami ważnymi w szkole i rodzinie.

Wraz ze zwiększeniem się udziału dziecka w życiu społecznym, rośnie rola zainteresowań i umiejętności. Faza ta obejmuje etapy tj. okres fantazji, zainteresowań i umiejętności.

Szczególnie ważnym dla rozwoju zawodowego jest okres zainteresowań i umiejętności, czyli zazwyczaj 11-12 rok życia. Wtedy dziecko zaczyna wykazywać szczególnie zainteresowania i hobby, które stają się główną determinacją aspiracji i aktywności. W późniejszym okresie następuje analizowanie własnych zdolności pod kątem wymagań zawodowych, sensowności takiego toku rozwoju.

 2. Faza poszukiwań (stadium wczesnej dorosłości)

W okresie tym następuje poszukiwanie własnej roli społecznej, zdobywanie doświadczenia zawodowego w czasie nauki szkolnej, zdobywanie wiedzy, jak i ogólny rozwój (zdobywanie wiedzy teoretycznej).

Okres ten rozpoczyna się średnio w wieku 15 lat, a kończy w wieku lat 24. W początkowymokresie człowiek uczy się wyrażać własne zdanie, bierze udział w licznych dyskusjach i debatach - na podstawie potrzeb, zainteresowań, umiejętności, wartości oraz dostępnych możliwości.

W późniejszym okresie fazy poszukiwań młody człowiek zaczyna interesować się rynkiem pracy, wymaganiami i biznesowymi aspektami wybranych decyzji. Nieco później następuje wybór pierwszej pracy, dostosowywanie się do potrzeb rynku, kwalifikowanie w określonych zawodach oraz lokalizowanie najbardziej prawdopodobnego obszaru aktywności zawodowej.

Okres ten często stanowi główny etap w rozwoju zawodowego, bowiem zdobywając doświadczenie w danym zawodzie, często później podążamy tą właśnie ścieżką.

 3. Faza zajęcia pozycji (stadium wczesnej dorosłości)

W fazie tej, trwającej do 44 roku życia, po wybraniu głównej dziedziny zatrudnienia, podstawowy wysiłek jest poświęcany na znalezienie stałej pracy - dającej pewne wynagrodzenie, ubezpieczenie i poczucie bezpieczeństwa.

Często jednak bywa, iż wcześniej obrana ścieżka rozwoju już tak Cię nie satysfakcjonuje, dlatego w fazie tej dokonywane są liczne zmiany zawodu i fachu (najczęściej w okresie od 25 do 30 roku życia). Wynika to z niezadowolenia do wcześniej wykonywanej pracy lub ustaleniu braku preferencji do wykonywania określonego typu pracy.

W późniejszym okresie fazy zajęcia pozycji następuje stabilizacja i wyraźne podjęcie decyzji do wykonywania danego zawodu, jak i kierunku rozwoju. Dla wielu osób są to lata najbardziej twórcze i wydajne.

 4. Faza konsolidacji (stadium dojrzałości)

Następuje od 45 do 64 roku życia. Podejmowane są w niej działania stabilizujące wybraną drogę kariery zawodowej. Chętniej rozwijane są wcześniej realizowane rodzaje aktywności niż inicjowane nowe.

W okresie tym człowiek dąży do zdobycia wyższej pozycji w zawodzie, w którym się wykształcił, aniżeli szuka nowych wyzwań w innych zawodach (rozwój pionowy).

 5. Faza schyłku (stadium starości)

Jest to ostatnie stadium rozwoju człowieka i trwa od 65 roku życia. Zmniejsza się wówczas aktywność zawodowa, a nieczęsto nawet zupełnie zanika. Powodem jest ograniczenie możliwości fizycznych i psychicznych, większa podatność na stres i mniejsza wytrzymałość organizmu do wysiłku. Tworzą się nowe obszary działania: najpierw w formie selektywnego uczestnictwa, potem bardziej w roli obserwatora.

W tym wieku następuje też oficjalne przejście na emeryturę i rezygnacja z dalszego rozwoju zawodowego. Niektóre osoby w tym okresie poszukują pracy w niepełnym wymiarze.

 Kilka słów o koncepcji Donalda E. Supera

Super (1984, 1994) zaprezentował opis faz rozwoju kariery w postaci modelu schodów. Schemat rysunkowy przedstawia fazy i podokresy rozwojowe, pomiędzy którymi pojawiają się linie przerywane. Oznaczają one tendencję do wzajemnego przenikania się sąsiadujących faz i są określone chronologicznie tylko w przybliżony sposób.

Fazy rozwojowe mogą prowadzić do różnorodnych skutków. Na przykład, pod koniec fazy konsolidacji może pojawić się niechęć do zmian w życiu (stagnacja) lub odwrotnie - zapał do zdobywania nowych umiejętności (innowacje).

Predyspozycje, a rzeczywistość

Może to wszystko brzmi zbyt przesadnie, ale praca zgodna z predyspozycjami ma ogromne znaczenie na całe Twoje życie. Pracodawcy wolą zatrudniać ludzi z pasją i chęcią do rozwoju, zaangażowaniem i poczuciem spełnienia. To cechy idealnego pracownika.

Polecane testy

TwojePredyspozycje.pl © 2015.

 Urzędnik, pracownik socjalny, pilot wycieczek?

Uczniowie klasy III wraz z opiekunami: panią A. Stokłosą – Chmiel oraz panią J.Pac – Kabałą oraz członkowie Szkolnej Rady Uczniowskiej uczestniczyli w ramach rewalizacji Planu Doradztwa Zawodowego w wyjeździe do zakładów pracy w Maniowach i Nowym Targu. Rozpoczęli od spotkania z panem Wójtem i poznania jego drogi zawodowej, blasków i cieniów pracy we władzach samorządowych. Następnie grupa zwiedziła urząd, odwiedzając poszczególne działy. Po wizycie w Urzędzie Gminy uczniowie zapoznali się z branżą turystyczną, a mianowicie funkcjonowaniem Biura Podróży NelTravel. Włascicielka pokazała katalogi, foldery, kalkulacje dotyczące różnych kierunków turystycznych w Polsce i za granicą. Przede wszystkim uświadomiła uczniów o niezbędnych kompetencjach interpersonalnych i przygotowaniu wiedzowym do pracy w tym sektorze. Następnie grupa udała się na spotkanie do PKPS-u i NK „Rodzina”, żeby przyjrzeć się pracy psychologa, terapeuty, pracownika socjalnego, a przede wszystkim zrozumieć istotę pracy z osobami uzależnionymi lub niezaradnymi życiowo. Bardzo wzruszające były słowa pani Krystyny Garbacz, która mówiła o ludzkiej wdzięczności lub...jej braku. Na koniec członkowie SRU zapalili znicze na grobach tych, którzy zginęli za wolność Polski i Podhala. Chwilą ciszy i modlitwą oddano im cześć.

 

Doradztwo zawodowe dla artystów...

 15 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy III wraz z p. Anną Stokłosą – Chmiel i p.Joanną Workowską uczestniczyli w warsztatach artystycznych w Zespole Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem oraz w Galerii Władysława Hasiora. Pan Andrzej Mrowca – nauczyciel rzeźby barwnie przedstawił funkcjonowanie placówki, możliwości dalszego kształcenia oraz wszelkie profity płynące z obcowania ze sztuką. Uczniowie poznali specyfikę profili i zobaczyli pracownie, klasy, internat,kawiarnię oraz galerię szkoły. Następnie „zanurzyliśmy się” w świecie rzeżb, instalacji i wydarzeń artystycznych w Galerii W. Hasiora – artysty nietuzinkowego. Trudno wskazać, które dzieło cieszyło się największym powodzeniem, bo ładunek emocjonalny każdego z nich jest ogromny. Ponadto pan przewodnik przedstawił swoją ścieżkę edukacyjną do wykonywanego obecnie zawodu i podkreślił wartość wiedzy historycznej oraz obcowania ze sztuką.

   


 Od września 2017 rusza w naszym gimnazjum  projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego II” - doradztwo zawodowe w klasach II i III gimnazjum.

   Pod koniec czerwca przeprowadzono rekrutację do projektu. Od września rozpoczną się zajęcia warsztatowe oraz indywidualne spotkania z uczniami.
Projekt a na celu wsparcie orientacji zawodowej uczniów gimnazjów.

    Działania w projekcie dotyczą utworzenia SPIneK – Szkolny Punkt Informacji i Kariery, prowadzenia szkoleń i studiów podyplomowych, stworzenia jednolitych standardów w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego, programów zajęć, organizacji Festiwalu Zawodów - umożliwienie uczniom poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy. Rezultat, to zapewnienie uczniom pomocy w zakresie doradztwa zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno–zawodowej.

A.   Stokłosa -  Chmiel

 

 

 

 

 


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Które zawody pożądane?

 

Murarze, kierownicy budów, kierowcy, mechanicy samochodowi, elektrycy, krawcy, lekarze, pielęgniarki oraz opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, a także szefowie kuchni, kelnerzy, piekarze i cukiernicy, programiści i graficy komputerowi – osoby szukające pracy w tych zawodach powinny najłatwiej znaleźć zatrudnienie w 2018 roku w Małopolsce.

Takie wnioski płyną z Barometru zawodów, opracowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. 

 

- Małopolska może pochwalić się jednym z najlepszych wyników w Polsce pod względem stopy bezrobocia. Obecnie wynosi ona 5,3%. Mimo to nie spoczywamy na laurach i nadal konsekwentnie inwestujemy w rynek pracy. Jak pokazują te wyniki, nasze działania przynoszą oczekiwane efekty. Coraz mniej mieszkańców naszego regionu ma trudności ze znalezieniem pracy. Zainteresowani mogą skorzystać z oferty kursów, szkoleń czy przekwalifikowania do innego zawodu. A jednocześnie otrzymują konkretną wskazówkę – Barometr zawodów – mówiący im, w którym zawodzie jest największe zapotrzebowanie na pracowników lub gdzie powinni szukać pracy, jeżeli nie chcą się przekwalifikować, a są gotowi np. na zmianę miejsca zamieszkania - wyjaśnia wicemarszałek Stanisław Sorys, odpowiadający w zarządzie województwa m.in. za sprawy związane z rynkiem pracy.

 

Barometr zawodów prognozuje możliwość znalezienia zatrudnienia w różnych branżach. Dzieli je na trzy grupy: zawody deficytowe (w których będzie odczuwalny niedobór pracowników), zawody nadwyżkowe (w których liczba chętnych do pracy będzie przewyższać liczbę ofert) oraz zawody zrównoważone.

 

Wyniki badania Barometr zawodów 2018 w Małopolsce pokazują, że w tym roku będą nasilać się problemy ze znalezieniem pracowników. Według prognoz wzrośnie liczba zawodów deficytowych, czyli takich, w których będzie występować niedobór pracowników, zmniejszy się też liczba zawodów nadwyżkowych.

 

- Deficyt pracowników w największym stopniu dotknie branżę budowlaną, transportowo-spedycyjną, gastronomiczną, przetwórczą oraz opiekę zdrowotną. Problem braku pracowników w większym stopniu będzie dotyczył zawodów związanych z produkcją niż branży usługowej - informuje Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

W jakich zawodach szukać pracy...

 

W skali całego województwa najwięcej pracowników będzie brakować w branży budowlanej. Dotyczy to zarówno zawodów robotniczych np. cieśli, murarzy i tynkarzy, monterów instalacji budowlanych, pracowników robót wykończeniowych, ale też wymagających wykształcenia wyższego lub średniego technicznego, np. kierownicy budów. Pracodawcy napotkają też problemy z zatrudnieniem kierowców (samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz autobusów), spedytorów i logistyków, mechaników, blacharzy i lakierników samochodowych. Podobna sytuacja będzie dotyczyć wielu zawodów produkcyjnych, m.in.: operatorów obrabiarek skrawających, spawaczy, ślusarzy, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, krawców i pracowników produkcji odzieży.

 

Na brak ofert pracy nie powinni narzekać również lekarze oraz pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci i masażyści oraz opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych, a także osoby szukające pracy w branży gastronomicznej - szefowie kuchni i kucharze z doświadczeniem, kelnerzy i barmani oraz piekarze i cukiernicy. Informatycy i przedstawiciele zawodów pokrewnych (projektanci i administratorzy baz danych, programiści i graficy komputerowi) będą mogli z kolei przebierać w ofertach pracy z dużych miast regionu.

 

W niektórych zawodach, takich jak fryzjer czy kosmetyczka, prognozowany jest niedobór kandydatów do pracy, pomimo dużej liczby absolwentów szkół zawodowych. W przypadku techników problemem jest głównie brak praktyk zawodowych, natomiast w zasadniczych szkołach zawodowych (obecnie szkołach branżowych) – ich niska jakość i brak realnego przystosowania do potrzeb rynku pracy.

 

W coraz większej grupie zawodów można też zaobserwować duży napływ obcokrajowców, głównie obywateli Ukrainy. Zainteresowanie zatrudnieniem cudzoziemców dotyczy zawodów budowlanych i produkcyjnych, w których trudne warunki pracy idą w parze z niskimi płacami, ale także specjalistów z branży IT, co z kolei wynika z niewystarczającej liczby kandydatów na rodzimym rynku.

 

... a w jakich będzie o nią trudno?

 

W porównaniu do ubiegłego roku znacznie zmniejszyła się liczba zawodów nadwyżkowych, czyli takich, w których chętnych do pracy jest więcej niż ofert (z 16 do 5). To efekt trudności pracodawców z obsadzeniem wolnych miejsc pracy. Z braku kandydatów pracodawcy sięgają więc po pracowników, którzy do tej pory nie mogli znaleźć zatrudnienia w swoim wyuczonym zawodzie.

 

Tak jak w poprzednich latach, również w 2018 roku, najwięcej problemów ze znalezieniem pracy będą mieli absolwenci najpopularniejszych kierunków i zawodów nauczanych w większości szkół i uczelni. Może to dotyczyć m.in. filozofów, historyków, politologów, kulturoznawców, specjalistów administracji publicznej, pracowników biur podróży, pracowników administracji biurowej oraz ekonomistów.

 

- Sytuacja w zawodach jest zróżnicowana w poszczególnych powiatach. Kraków wyróżnia się liczbą przedsiębiorstw i związaną z nią liczbą miejsc pracy, udziałem ofert dla osób z wyższym wykształceniem oraz wysokością wynagrodzeń. Stosunkowo dużymi rynkami pracy są byłe miasta wojewódzkie – Tarnów i Nowy Sącz – które są miejscem pracy także dla mieszkańców sąsiednich powiatów - wskazuje dyrektor Jacek Pająk. I dodaje: - Dla Krakowa i powiatów krakowskiego i wielickiego, a także dla powiatu nowosądeckiego charakterystyczne jest zapotrzebowanie na pracowników ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych. Znajdują oni pracę w firmach outsourcingowych oraz przedsiębiorstwach kooperujących z partnerami zagranicznymi. W pozostałych powiatach na sytuację na rynku pracy ma wpływ liczba i wielkość zakładów produkcyjnych oraz dostępność komunikacyjna. 

 

 

Barometr zawodów to badanie, które zostało przeprowadzone po raz ósmy w województwie małopolskim, a po raz trzeci we wszystkich województwach i powiatach w Polsce. Badanie zleciło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jego koordynatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie - instytucja województwa małopolskiego.

 

Barometr zawodów dotyczący województwa małopolskiego do pobrania poniżej. Natomiast pełne wyniki badania dotyczące Małopolski oraz pozostałych województw można znaleźć w serwisie internetowym www.barometrzawodow.pl.

 

 Powiat przedstawia ofertę edukacyjną swoich szkół

Starostwo Powiatowe w Limanowej zaprezentowało ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Limanowski w roku szkolnym 2018/2019.

Nabór do szkół będzie przeprowadzany w systemie rekrutacji elektronicznej https://malopolska.edu.com.pl. 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej

ul. W. Orkana 1, tel. /18/337-20-59

http://1lo.limanowa.pl

Liceum Ogólnokształcące

- matematyka, fizyka, informatyka

- matematyka, fizyka, j. angielski

- matematyka, geografia, j. angielski

- matematyka, biologia, chemia

- biologia, chemia, j. angielski

- j. polski, historia, wos

 

Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej 

ul. J. Piłsudskiego 81, tel. /18/ 337-17-60 – budynek A ul. W. Witosa 5 – budynek B

www.zsnr1.limanowa.pl 

IV Liceum Ogólnokształcące

(część klas będzie miała zajęcia w budynku B – przy ul. W. Witosa 5)

- biologia, chemia, j. angielski

- j. polski, historia, j. angielski

- matematyka, fizyka, informatyka, j. angielski

Technikum

- technik ekonomista

- technik budownictwa

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- technik handlowiec

- technik geodeta

- technik weterynarii

Branżowa Szkoła I Stopnia

- klasa wielozawodowa

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej 

ul. Z. Augusta 8, tel. /18/ 337-26-02

http://zstio.edu.pl/ 

II Liceum Ogólnokształcące

- matematyka, informatyka

Technikum

- technik informatyk

- technik pojazdów samochodowych

- technik mechatronik

- technik mechanik

- technik elektryk

- technik architektury krajobrazu

- technik organizacji reklamy

Branżowa Szkoła I Stopnia

- mechanik pojazdów samochodowych /elektromechanik pojazdów samochodowych/

/ elektryk /kierowca – mechanik /ślusarz /operator obrabiarek skrawających /ogrodnik klasa wielozawodowa

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. J. Marka w Mszanie Dolnej

ul. J. Marka 2, tel. /18/ 331-01-35

www.zspmszana.iap.pl 

Technikum

- technik żywienia i usług gastronomicznych

- technik hotelarstwa

- technik ekonomista /technik logistyk

 

Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych im. św. Antoniego z Padwy w Mszanie Dolnej 

ul. Starowiejska 4, tel. /18/ 331-01-98

www.zsti.edu.pl 

Liceum Ogólnokształcące

- j. angielski, matematyka, geografia, historia

- j. angielski, wos, historia, przyroda

Technikum

- technik mechanik

- technik elektryk

- technik informatyk

- technik budownictwa

- technik organizacji reklamy

Branżowa Szkoła I Stopnia

- mechanik – monter maszyn i urządzeń/ monter konstrukcji budowlanych /klasa wielozawodowa

 

Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Tymbark 349, tel. /18/ 332-50-30

www.zstymbark.pl 

Liceum Ogólnokształcące

- j. angielski, geografia, matematyka, przysposobienie wojskowe

- j. angielski, historia, biologia, bezpieczeństwo publiczne

- j. angielski, biologia, j. niemiecki

Technikum

- technik technologii żywności

 

Zespół Szkół w Szczyrzycu

tel. /18/ 332-00-99

www.zsszczyrzyc.iap.pl 

Liceum Ogólnokształcące

Technikum

- technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia

- wielozawodowa

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Dobrej 

tel. /18/ 333-00-29

http://sosw-dobra.i1.com.pl/ 

Branżowa Szkoła I Stopnia

- kucharz

Szkoła Przysposabiająca do pracy

Informacje na temat naboru do tych szkół można uzyskać w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej.

 Barometr zawodów


 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska